Kalendarium historyczne

IPNtv Konferencje: Reappraisal of Communist Dictatorship

IPNtv Konferencje: Reappraisal of Communist Dictatorship – session 1 (ENG/PL)

Konferencja „25 lat europejskich doświadczeń w rozrachunku z dyktaturą komunistyczną – osiągnięcia i porażki" („Reappraisal of Communist Dictatorship. 25 Years of european experience: achievements and fallures"). Sesja 1

Jak opowiadać o komunizmie? Potrzeby edukacyjne na Zachodzie i Wschodzie (How should we talk about Communism? Educational needs in the West and East).

Uczestnicy (Participants): Göran Lindblad (moderator), Réka Földváryné Kiss, Gunārs Nāgels, Vesna Teršelič, Andrzej Zawistowski

Liczba wejść: 23196, od Data publikacji 20.07.2015