Kalendarium historyczne

IPNtv Konferencje: Reappraisal of Communist Dictatorship

IPNtv Konferencje: Reappraisal of Communist Dictatorship – session 2 (PL/GER/ENG)

Konferencja „25 lat europejskich doświadczeń w rozrachunku z dyktaturą komunistyczną – osiągnięcia i porażki" („Reappraisal of Communist Dictatorship. 25 Years of european experience: achievements and fallures"). Sesja 2:

Puszka Pandory czy szansa dla historiografii? Co nam dało otwarcie archiwów komunistycznej policji politycznej? (Pandora’s box or a chance for historiography? What did we achieve by opening archives of the Communist security police?)

Uczestnicy (Participants): Paweł Machcewicz (moderator), Petr Blažek, Antoni Dudek, Roland Jahn, Ondrej Krajňák, Rafał Leśkiewicz

Liczba wejść: 23281, od Data publikacji 20.07.2015