Kalendarium historyczne

IPNtv Konferencje: Reappraisal of Communist Dictatorship

IPNtv Konferencje: Reappraisal of Communist Dictatorship – session 3 (ENG/PL)

Konferencja „25 lat europejskich doświadczeń w rozrachunku z dyktaturą komunistyczną – osiągnięcia i porażki" („Reappraisal of Communist Dictatorship. 25 Years of european experience: achievements and fallures"). Sesja 3:

Czy potrzebna jest nowa Norymberga? Ściganie zbrodni komunizmu – osiągnięcia i porażki. (Do we need new Nuremberg trials? Prosecution of Communist crimes – achievements and failures)

Uczestnicy (Participants): Egils Levits (moderator), Andrei Muraru, Krzysztof Persak, Neela Winkelmann

 

Liczba wejść: 23809, od Data publikacji 20.07.2015