Kalendarium historyczne

IPNtv Konferencje: Reappraisal of Communist Dictatorship

IPNtv Konferencje: Reappraisal of Communist Dictatorship – session 4 (PL/ENG/GER)

Konferencja „25 lat europejskich doświadczeń w rozrachunku z dyktaturą komunistyczną – osiągnięcia i porażki" („Reappraisal of Communist Dictatorship. 25 Years of european experience: achievements and fallures"). Sesja 4:

Oczyszczenie czy polowanie na czarownice? Czy lustracja spełniła swoje zadanie? (Purification or witch-hunt? Did lustration succeed?)

Uczestnicy (Participants): Andrzej Paczkowski (moderator), Roman David, Hubertus Knabe, Boštjan Kolarić, Monika Nalepa

Liczba wejść: 23190, od Data publikacji 20.07.2015