Nawigacja

IPNtv - Konferencje - „Rewolucja społeczna" czy „dzika przebudowa"? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956)

IPNtv - Konferencja: „Rewolucja społeczna" czy „dzika przebudowa"? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956). Panel 1. Własność w okresie II Rzeczypospolitej oraz okupacji niemieckiej.

Prowadzący: prof. Marek Kornat (Instytut Historii PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Prelegenci: prof. Waldemar Paruch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), prof. Bogdan Musiał (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

Liczba wejść: 26860, od Data publikacji 11.03.2015
do góry