Nawigacja

IPNtv - Konferencje - „Rewolucja społeczna" czy „dzika przebudowa"? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956)

IPNtv - Konferencja: „Rewolucja społeczna" czy „dzika przebudowa"? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956). Panel 2.

Przemiany społeczne jako skutek przekształceń własnościowych w ZSRR i krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Część I. Prowadzący: dr Marcin Kruszyński (Instytut Pamięci Narodowej). Prelegenci: prof. Mariusz Wołos (Instytut Historii PAN), prof. Marek Kornat (Instytut Historii PAN/Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), dr Marcin Chorązki (Instytut Pamięci Narodowej).

 

 

Liczba wejść: 26989, od Data publikacji 11.03.2015
do góry