Nawigacja

IPNtv - Konferencje - „Rewolucja społeczna" czy „dzika przebudowa"? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956)

IPNtv - Konferencja: „Rewolucja społeczna" czy „dzika przebudowa"? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956). Panel 5. Własność jako element programu społeczno-gospodarczego PPR/PZPR - idea i realizacja. Część II.

Prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Eisler (Instytut Pamięci Narodowej). Prelegenci: dr hab. Cecylia Leszczyńska (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Tomasz Głowiński (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Janusz Wrona (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej).

Liczba wejść: 27228, od Data publikacji 11.03.2015
do góry