Nawigacja

IPNtv - Konferencje - „Rewolucja społeczna" czy „dzika przebudowa"? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956)

IPNtv - Konferencja: „Rewolucja społeczna" czy „dzika przebudowa"? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956). Panel 6. Własność jako element programu społeczno-gospodarczego PPR/PZPR - idea i realizacja. Część III.

Prowadzący: dr hab. Jacek Wołoszyn (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Pamięci Narodowej). Prelegenci: dr Jarosław Chodak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), prof. dr hab. Krystyna Trembicka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), prof. Anna Machnikowska (Uniwersytet Gdański), prof. Piotr Madajczyk (Instytut Studiów Politycznych PAN).

Liczba wejść: 26799, od Data publikacji 11.03.2015
do góry