Nawigacja

IPNtv - Konferencje - „Rewolucja społeczna" czy „dzika przebudowa"? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956)

IPNtv - Konferencja: „Rewolucja społeczna" czy „dzika przebudowa"? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956). Panel 7. Wzrorce radzieckie a własna droga - dyskusje, dylematy (dyskusja panelowa).

Prowadzący: dr Władysław Bułhak (Instytut Pamięci Narodowej). Uczestnicy Panelu: prof. Mariusz Wołos (Instytut Historii PAN), prof. dr hab. Maciej Bałtowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), prof. Jacek Luszniewicz (Szkoła Główna Handlowa).

Liczba wejść: 27050, od Data publikacji 11.03.2015
do góry