Nawigacja

IPNtv - Konferencje - „Rewolucja społeczna" czy „dzika przebudowa"? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956)

IPNtv - Konferencja: „Rewolucja społeczna" czy „dzika przebudowa"? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956). Panel 8. Nowe społeczeństwo - efekty reform społeczno-gospodarczych w powojennej Polsce. Część I.

Prowadzący: prof. Jerzy Eisler (Instytut Pamięci Narodowej). Prelegenci: dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), prof. Tadeusz Wolsza (Instytut Historii PAN, Uniwersytet Warszawski).

 

 

Liczba wejść: 26873, od Data publikacji 11.03.2015
do góry