Nawigacja

IPNtv - Konferencje - „Rewolucja społeczna" czy „dzika przebudowa"? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956)

IPNtv - Konferencja: „Rewolucja społeczna" czy „dzika przebudowa"? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956). Panel 10. Społeczeństwo wobec zmian społeczno-gospodarczych w Polsce w latach 1944/45-1956 (dyskusja panelowa)

Prowadzący: dr Łukasz Kamiński (Instytut Pamięci Narodowej). Uczestnicy Panelu: prof. Jerzy Eisler (Instytut Pamięci Narodowej), prof. Jędrzej Chumiński (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), prof. Rafał Wnuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/Muzeum II Wojny Światowej).

Liczba wejść: 26903, od Data publikacji 11.03.2015
do góry