Nawigacja

IPNtv - Konferencje - „Rewolucja społeczna" czy „dzika przebudowa"? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956)

IPNtv - Konferencja: „Rewolucja społeczna" czy „dzika przebudowa"? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956). Panel 12. Nowe społeczeństwo - efekty reform społeczno-gospodarczych w powojennej Polsce. Część III.

Prowadzący: prof. Grzegorz Miernik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach). Prelegenci: dr Natalia Jarska (Instytut Pamięci Narodowej), dr Tomasz Osiński (Instytut Pamięci Narodowej), Anna Łoś, dr inż. Marek Łoś (Polskie Towarzystwo Ziemiańskie), dr hab. Małgorzata Machałek (Uniwersytet Szczeciński).

Liczba wejść: 26845, od Data publikacji 11.03.2015
do góry