Nawigacja

IPNtv - Konferencje - „Rewolucja społeczna" czy „dzika przebudowa"? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956)

IPNtv - Konferencja: „Rewolucja społeczna" czy „dzika przebudowa"? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956). Panel 13. Skutki i trwałość zmian społeczno-gospodarczych lat 1944-1956 (dyskusja panelowa).

Prowadzący: prof. dr hab. Janusz Wrona (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej). Uczestnicy Panelu: dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), prof. dr hab. Dariusz Jarosz (Instytut Historii PAN, Uniwersytet Warszawski), prof. Grzegorz Miernik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach).

Liczba wejść: 26803, od Data publikacji 11.03.2015
do góry