IPN TV

Kustosz Pamięci Narodowej 2012

Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej przyznawana jest polskim oraz zagranicznym instytucjom, organizacjom społecznym i osobom za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939--1989, a także za działalność publiczną, zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej.

Podczas gali w Zamku Królewskim w Warszawie w 2012 r. prezes IPN Łukasz Kamiński wręczył statuetki osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym w upamiętnianiu najnowszej historii Polski: Dieterowi Schenkowi, Zygmuntowi Goławskiemu, Urszuli Ewie Łukomskiej, Julienowi H. Bryanowi (1899-1974), Stowarzyszeniu "Memoriał".

Materiał filmowy został zrealizowany przez Sekcję Notacji i Opracowań Multimedialnych IPN. Warszawa 2012 r.
Zdjęcia: Konrad Starczewski, Rafał Pękała, montaż Mirosław Jabłoński

Liczba wejść: 40987, od Data publikacji 28.01.2014