IPN TV

Wyniki kolejnej identyfikacji ofiar reżimu komunistycznego

Tadeusz Pelak, Bolesław Budelewski, Stanisław Abramowski i Stanisław Kasznica to kolejne nazwiska ofiar komunistycznego terroru zidentyfikowane w wyniku prac ekshumacyjnych, prowadzonych od lata 2012 roku w kwaterze „Ł" Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. Wyniki ekshumacji ogłosił 20 lutego prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński.

Projekt naukowo-badawczy „Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-1956" realizowany jest przez Instytut Pamięci Narodowej, Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Ministerstwo Sprawiedliwości przy współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
Liczba wejść: 41326, od Data publikacji 28.01.2014