IPN TV

Kryzys Bydgoski - Konferencja prasowa

8 marca 2013 miała miejsce konferencja prasowa dotycząca 32. rocznicy Kryzysu Bydgoskiego. Przedstawiono nowe publikacje IPN, powstałe we współpracy z NCK, ECS i Ośrodkiem KARTA.

W konferencji udział wzięli: Senator Jan Rulewski, dr hab. Mirosław Golon - dyrektor IPN Gdańsk, dr Krzysztof Osiński - współautor, IPN, Piotr Rybarczyk - współautor, IPN, Artur Jóźwik - Ośrodek KARTA, Przemysław Ruchlewski - ECS

Materiał filmowy został przygotowany przez Sekcję Notacji i Opracowań Multimedialnych.
IPN TV
Warszawa 2013

Liczba wejść: 40989, od Data publikacji 28.01.2014