IPN TV

IPN TV - „Jak opisywać historię KPN?" - debata w Biurze Edukacji Publicznej IPN

16 września 2013 roku w Biurze Edukacji Publicznej IPN w Warszawie miała miejsce debata pt. „Jak opisywać historię KPN?"

Spotkanie zorganizowano z inicjatywy dyrektora BEP IPN dr. Andrzeja Zawistowskiego w związku z publikacją historyka Grzegorza Wołka oraz polemikami badaczy, które opublikowano w serwisie Histmag.org:

- Konfederacja Polski Niepodległej - geneza i działalność do wprowadzenia stanu wojennego

- Widmo Reniaka krąży po IPN-ie

- W odpowiedzi

- Naukowy czy naukawy? O tekście Grzegorza Wołka raz jeszcze.

W czasie spotkania omawiano zagadnienia dotyczące m.in.: stanu badań nad KPN, specyfiki materiałów SB dotyczących KPN, bazy źródłowej - dokumentów, relacji, wspomnień.

W debacie udział wzięli: dr Andrzej Zawistowski, prof. Antoni Dudek, prof. Andrzej Friszke, Maciej Gawlikowski, Mirosław Lewandowski, dr Grzegorz Waligóra, Marcin Kasprzycki oraz Grzegorz Wołk.

Liczba wejść: 41480, od Data publikacji 03.02.2014