IPN TV

IPN TV - „Poczet pierwszych sekretarzy". Spotkanie z cyklu „Konfrontacje profesora Antoniego Dudka, czyli rozmowy o historii najnowszej” – Warszawa, 21 maja 2014

„Poczet pierwszych sekretarzy" - spotkanie z cyklu „Konfrontacje Antoniego Dudka, czyli rozmowy o historii najnowszej". Gościem profesora Antoniego Dudka był profesor Jerzy Eisler, historyk dziejów najnowszych, dyrektor warszawskiego oddziału IPN, autor książki „Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liczba wejść: 42202, od Data publikacji 30.11.2015