IPN TV

IPN TV - "Nie liczby widzę, a twarze..." Wyjazdowe konwersatorium historyczne

Celem organizowanego przez Biuro Edukacji Publicznej IPN konkursu "Nie liczby widzę, a twarze... Literacki obraz zbrodni totalitaryzmów" jest przywracanie pamięci o ofiarach zbrodniczych systemów – nazizmu i komunizmu oraz pokazanie uniwersalnych zagrożeń, jakie niosą ze sobą systemy totalitarne.

Zadaniem uczestników było napisanie tekstu prozatorskiego, ukazującego losy jednostki w systemie totalitarnym. Historia przedstawiona w pracy mogła być oparta na faktach lub być fikcją literacką opartą o wydarzenia historyczne.
Laureaci zostali zaproszeni do udziału w historycznym konwersatorium objazdowym do miejsc związanych ze zbrodniami totalitaryzmu na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

 

 

Liczba wejść: 38011, od Data publikacji 09.10.2014