IPN TV

IPN TV - 70. rocznica aresztownia szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego

Uroczystość złożenia wieńców pod tablicami ku czci szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, uprowadzonych w 1945 roku przez władze ZSRS – Pruszków, 27 marca 2015.

Uroczystości zgromadziły przedstawicieli władz RP, kombatantów, wojska, policji i innych służb, samorządu Pruszkowa, dyplomatów, młodzież. W wygłoszonych przemówieniach mówcy zwracali uwagę na brutalną siłę i nieliczenie się z normami prawa, co zaprezentowali Sowieci porywając i stawiając przed sądem szesnastu przywódców Polski, a także na milczenie Zachodu.

Uroczystość, której oprawę zapewnili żołnierze z Garnizonu Warszawskiego, zakończyło składanie wieńców.

 

 

Liczba wejść: 27995, od Data publikacji 01.04.2015