IPN TV

„Taśmy z Magdalenki"

W 2015 r. na zlecenie Biura Edukacji Publicznej IPN został przygotowany film dokumentalny pt. „Taśmy z Magdalenki”, w reżyserii Cezarego Gmyza, do scenariusza prof. Antoniego Dudka.

W materiale filmowym zostały wykorzystane nagrania z rozmów władz państwowych PRL z przedstawicielami NSZZ „Solidarność”, odbywające się w wilii przy ul. Zawrat oraz w ośrodku konferencyjnym MSW w Magdalence – archiwalia te znajdują się w zbiorach Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej.

Film poprzedza rozmowa dr. Andrzeja Zawistowskiego z prof. dr. hab. Antonim Dudkiem. Zapraszamy do obejrzenia.

 

Liczba wejść: 20866, od Data publikacji 25.02.2016