Nawigacja

IPN TV

IPNtv - Dekomunizacja nazw ulic w Warszawie i okolicach. Spotkanie dyskusyjne - Warszawa, 21 sierpnia 2017

Zapraszamy do obejrzenia pełnego zapisu dyskusji o zasadach realizacji ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie

Podczas spotkania omówione zostały zasady dekomunizacji, będącej wynikiem wejścia w życie ustawy. Przedstawiono również kryteria, według których typowane są nazwy podlegające rygorowi dekomunizacji.

 

 

Liczba wejść: 3744, od Data publikacji 23.08.2017
do góry