IPN TV

IPNtv - „Przede wszystkim legiony…” – szósta debata belwederska historyków - Warszawa, 25 stycznia 2018

O polskim czynie zbrojnym z lat 1914–1918, ze szczególnym uwzględnieniem roli Legionów Polskich, dyskutowali w Belwederze uznani historycy – w ramach kolejnej debaty organizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP i Instytut Pamięci Narodowej w związku ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wkład Legionów w walkę o wolną i suwerenną Ojczyznę przedstawili profesorowie: Andrzej Chwalba, Janusz Cisek, Mariusz Wołos, Grzegorz Nowik i Włodzimierz Suleja (moderator).

– Legiony to wojsko szczególne i wyjątkowe, będące ziszczeniem marzeń pokoleń Polaków o własnej armii, o polskim mundurze – mówił prezes IPN dr Jarosław Szarek, otwierając 20 października 2017 r. w Belwederze debatę pt. „Przede wszystkim legiony… Czyn zbrojny 1914–1918”.

Zapraszamy do obejrzenia debaty:

Debaty belwederskie, czyli organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej i Kancelarię Prezydenta RP dyskusje w Belwederze – z udziałem wybitnych badaczy XX-wiecznych dziejów Polski – są ważną częścią przygotowań do obchodów jubileuszu 100-lecia powrotu Rzeczypospolitej na mapę świata.

– Każda z tych debat w Belwederze jest sama w sobie świętowaniem 100-lecia Niepodległości Polski – mówił Prezydent RP Andrzej Duda, otwierając jedną z debat, poświęconą polskiej drodze do odzyskania bytu państwowego.

Dwuletni cykl debat zainaugurowała w listopadzie 2016 r. dyskusja o znaczeniu Aktu 5 listopada z 1916 r. Podczas kolejnych spotkań w Belwederze historycy rozmawiali m.in. o słynnym orędziu prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona wygłoszonym na temat przyszłości Polski w amerykańskim Senacie, zabiegach polskich dyplomatów, mężów stanu i przedstawicieli świata kultury na rzecz umiędzynarodowienia „sprawy polskiej”, a także o udziale Polaków w I wojnie światowej – walczących za sprawę narodową na różnych frontach.

Liczba wejść: 3835, od Data publikacji 25.01.2018