IPN TV

IPNtv - Dyskusja wokół książki Witolda Bagieńskiego „Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961" - 8 lutego 2018

Zapraszamy do obejrzenia zapisu dyskusji wokół książki Witolda Bagieńskiego "Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945–1961", w której udział wzięli:

  • prof. Andrzej Paczkowski,
  • dr hab. Sławomir Cenckiewicz
  • dr Witold Bagieński, autor.

Prowadzenie: dr Władysław Bułhak.

Wywiad cywilny stanowił integralną część organów bezpieczeństwa Polski Ludowej i miał ściśle wytyczone pole działania. Głównym zadaniem jednostek UB i SB działających w kraju było kontrolowanie społeczeństwa i zwalczanie wroga wewnętrznego, czyli przeciwników władz komunistycznych. Rola wywiadu polegała na walce z wrogami zewnętrznymi i obserwowaniu sytuacji w środowiskach, które mogły podejmować próby wspierania krajowych przeciwników systemu.

Polecamy również inne audycje z udziałem dr. Witolda Bagieńskiego:

Liczba wejść: 12564, od Data publikacji 07.02.2018