IPN TV

IPNtv - Promocja książki Karoliny Bittner "Partia z piosenką, piosenka z partią. PZPR wobec muzyki rozrywkowej."

Zapraszamy do obejrzenia pełnego zapisu promocji Karoliny Bittner, pt. "Partia z piosenką, piosenka z partią. PZPR wobec muzyki rozrywkowej." W dyskusji wzięli udział: dr Karolina Bittner (autorka), prof. Jerzy Eisler i red. Dariusz Michalski.

Spotkanie poprowadził Mirosław Biełaszko. Praca składa się z ośmiu rozdziałów, w każdym z nich omówiony został inny obszar peerelowskiego przemysłu muzycznego: instytucje zajmujące się rozrywką, koncepcje i zadania partii w tym obszarze, muzyka ludowa, funkcje i znaczenie festiwali piosenki w PRL, rola radia i telewizji w upowszechnianiu muzyki rozrywkowej i kształtowaniu gustów muzycznych Polaków, funkcjonowanie przemysłu fonograficznego w Polsce Ludowej, zagadnienie cenzury wobec piosenki oraz szczególne przypadki wykorzystania piosenki przez władze PRL.

 

 

 

Liczba wejść: 12172, od Data publikacji 06.03.2018