IPN TV

IPNtv - Panel dyskusyjny „Postawy ludności II RP pod okupacją" - Warszawa, 24 kwietnia 2018

II RP była państwem wieloetnicznym. Obok dominującej ludności polskiej państwo zamieszkiwał znaczny odsetek mniejszości narodowych: Ukraińców, Żydów, Niemców, Białorusinów i innych, z których każda była wewnętrznie zróżnicowana.

Wszystkie te narodowości musiały zmierzyć się z wojną i okupacją narzuconą przez Niemców i Sowietów. Postawy zarówno mniejszości narodowych i etnicznych Polaków były niezwykle różnorodne – nie tylko wobec władz okupacyjnych, ale przede wszystkim wobec siebie nawzajem. Rolę zasadniczej determinanty odgrywały tutaj ogólne cele polityki prowadzonej przez okupantów – odmiennej względem różnych narodowości, wygrywanie wewnętrznych antagonizmów oraz doświadczenia wyniesione z okresu przedwojennego.

O tym wszystkim debatują historycy podczas panelu „Postawy ludności II RP pod okupacją” w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”, przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie.

 

 

W dyskusji udział biorą:

  • dr hab. Grzegorz Berendt (wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej)
  • dr hab. Sławomir Kalbarczyk (Biuro Badań Historycznych IPN)
  • dr Maciej Korkuć (Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie)
  • dr Marcin Przegiętka (Biuro Badań Historycznych IPN)
  • dr Mateusz Szpytma (wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej)

Prowadzenie – dr Tomasz Domański (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych – Delegatura IPN w Kielcach).

Liczba wejść: 11659, od Data publikacji 24.04.2018