IPN TV

IPNtv - Promocja książki Macieja Korkucia „Walcząca Rzeczpospolita 1939–1945” – Warszawa, 28 sierpnia 2019

Zapraszamy do obejrzenia zapisu promocji książki Macieja Korkucia "Walcząca Rzeczpospolita 1939–1945".

W rozmowie udział wzięli:

  • dr Maciej Korkuć – naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie, autor publikacji
  • dr Marek Szymaniak – kierownik Działu Naukowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Prowadzenie: dr Jędrzej Lipski

W swojej pracy Maciej Korkuć przedstawia w popularnej formie złożone dzieje Polski w latach 1939–1945. Autor koncentruje się na m.in. na takich zagadnieniach, jak sprawa polska na arenie międzynarodowej, losy polskiego społeczeństwa pod okupacją niemiecką i sowiecką, terror obu okupantów czy rola Polskiego Państwa Podziemnego. Autor podkreśla wyjątkowe znaczenie polskiego wysiłku zbrojnego zarówno w okupowanym kraju, jak i poza jego granicami, starając się pokazać, że – paradoksalnie – dla Rzeczypospolitej, która jako pierwsza stawiła zbrojny opór Rzeszy Niemieckiej i która do końca walczyła w koalicji antyniemieckiej, zakończenie II wojny światowej oznaczało nowy okres zniewolenia pod dominacją sowiecką.

Zapraszamy.

Liczba wejść: 201, od Data publikacji 28.08.2019