IPN TV

IPNtv - Niemiecka „Kulturpolitik” (1939–1945) wobec dziedzictwa kulturowego Polski – spotkanie z cyklu „Polskie miasta wobec totalitaryzmów” – Warszawa, 28 listopada 2019

Zapraszamy do obejrzenia spotkania „Niemiecka »Kulturpolitik« (1939–1945) wobec dziedzictwa kulturowego Polski (archiwa, biblioteki, muzea, przestrzeń historyczna)” z cyklu „Polskie miasta wobec totalitaryzmów”.

Gościem dr. hab. Piotra Majewskiego była Maria Romanowska-Zadrożna (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów), autorka licznych publikacji o polskich stratach wojennych i rewindykacji zagrabionych dzieł sztuki.

"Polskie miasta wobec totalitaryzmów"​ to cykl wykładów i dyskusji o wojennych i powojennych losach przestrzeni miejskiej. II wojna światowa, wśród wielu traumatycznych doświadczeń, oznaczała również zniszczenia materialne. Ich ofiarą padło wiele zabytków – pamiątek przeszłości, które przez wieki kształtowały estetyczną wrażliwość mieszkańców. Zniszczenie historycznych przestrzeni miast przyniosło powojenne wyzwania: czy odbudowywać zrujnowane obszary, czy wykorzystać zniszczenie, aby projektować miasta bardziej odpowiadające potrzebom mieszkańców? Jak upamiętnić tragedię wojny? Jak zachować wierność profesjonalizmowi i postawom etycznym w czasach totalitaryzmu, który w socrealistycznych formach nie omijał również świata urbanistyki i architektury?

 

 

 

 

Liczba wejść: 54, od Data publikacji 27.11.2019