Nawigacja

TAJEMNICE BEZPIEKI

IPNtv - „Tajemnice bezpieki": Dyskusja wokół książki Daniela Wicentego „Zgniłe jabłka, zepsute skrzynki i złe powietrze...”

Książka Daniela Wicentego Zgniłe jabłka, zepsute skrzynki i złe powietrze. Dysfunkcje w Służbie Bezpieczeństwa w latach siedemdziesiątych – nowe ujęcie badań nad aparatem represji państwa komunistycznego – była tematem lutowego spotkania z cyklu „Tajemnice bezpieki”. W dyskusji udział wzięli: dr Witold Bagieński, dr Daniel Wicenty oraz Piotr Woyciechowski.

Współczesna publicystyka i publiczne dyskusje na temat Służby Bezpieczeństwa pełne są uproszczeń i schematycznych ocen. Według jednych SB była organizacją niezwykle sprawną i wszechwładną, zdaniem innych – skorumpowaną jak cały system PRL. Daniel Wicenty włącza się do tej dyskusji, proponując ujęcie interdyscyplinarne, łączące badania historyczne z analizą socjologiczną. Opisuje różnorodne typy zjawisk, które można zbiorczo nazwać dysfunkcjami Służby Bezpieczeństwa, a następnie szuka odpowiedzi na pytanie, które z tych nich miały charakter strukturalny.

Liczba wejść: 2751, od Data publikacji 25.02.2019
do góry