ZAPORA

IPN TV: ZAPORA

On the Polish Cursed Soldiers National Remembrance Day (March 1) we present the documentary film about the Major Hieronim Dekutowskim with English subtitles. / Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca) udostępniamy Państwu dokumentalny film o majorze Hieronimie Dekutowskim z angielskimi napisami.

"Zapora" is a documentary on one of the most invincible commanders of the Polish independence underground, a “Silent Unseen” - Major Hieronim Dekutowski. It is a record of memories of his subordinates, colleagues, friends and family members. From their stories emerges a picture of a man demanding and stubborn, yet sensitive and longing for a normal life. The stories told by former Dekutowski’s soldiers are illustrated with numerous photographs, documents and animations of the unit’s most important actions. Major Dekutowski like other cursed soldiers was sentenced by communists to eternal oblivion. He returned as a hero.

 


 „Zapora” to film o jednym z najbardziej niezłomnych  dowódców polskiego podziemia niepodległościowego, cichociemnym - majorze Hieronimie Dekutowskim.   Jest to przede wszystkim zapis wspomnień podkomendnych mjr. „Zapory”, kolegów, przyjaciół i członków rodziny. Z ich opowieści wyłania się obraz człowieka wymagającego i upartego,  a jednocześnie wrażliwego i tęskniącego za normalnym życiem. Historie opowiadane przez dawnych podkomendnych Dekutowskiego uzupełniają liczne zdjęcia, dokumenty i animacje przedstawiające najważniejsze akcje „Zaporczyków”. Mjr Dekutowski podobnie jak inni Żołnierze Wyklęci  skazany został przez komunistów na wieczną niepamięć. Powrócił jako bohater.

Istnieje możliwość organizowania lokalnych pokazów filmu. Prosimy o śledzenie informacji pojawiających się na stronie.

Liczba wejść: 30298, od Data publikacji 01.03.2017