Kalendarium

21 listopada 1918 roku odbył się decydujący atak wojsk polskich na pozycje ukraińskie we Lwowie.

Więcej informacji:

 

 

 

21 listopada 1985 roku prezydent USA Ronald Reagan przyjął w Waszyngtonie kierownika Biura Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” za Granicą Jerzego Milewskiego.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
P. Pleskot, Kłopotliwa panna „S”. Postawy polityczne Zachodu wobec „Solidarności” na tle stosunków z PRL (1980–1989), Warszawa 2013
R. Terlecki, „Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989, Warszawa 2010
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2 – 7, Warszawa 2010

 

Liczba wejść: 55963, od Data publikacji 16.11.2019