Nawigacja

Kalendarium

16 grudnia 1941 roku w Brześciu nad Bugiem Niemcy utworzyli getto dla około 18 tys. Żydów. Zlikwidowano je po niespełna roku. Likwidację przeżyło tylko 19 osób.

Większość egzekucji mieszkańców getta przeprowadzono na tzw. Górze Bronnej.

Więcej informacji:

Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005.
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008.
Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004.
 

 

 

16 grudnia 1948 roku ukazał się pierwszy numer dziennika „Trybuna Ludu”, organu prasowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jego nakład był jednym z największych w PRL – wynosił ok. 1,5 mln egzemplarzy.

Więcej informacji:

 

 

 

16 grudnia 1970 roku milicja i wojsko otoczyły Stocznię Gdańską, w której trwał strajk robotników protestujących przeciwko podwyżce cen. Około godz. 8.00 przed bramą nr 2 padły strzały. Zginęli dwaj stoczniowcy: Jerzy Matelski i Stefan Mosiewicz, a 11 zostało rannych.

Więcej informacji:

 
 

 

Szczecin. Grudzień ‘70 – Styczeń ‘71. Materiały edukacyjne, red. M. Machałek i K. Rembacka, Szczecin 2007.
Jerzy Eisler, Izabella Greczanik-Filipp, Wiesława Kwiatkowska, Janusz Marszalec, To nie na darmo... Grudzień ’70 w Gdańsku i Gdyni, Pelplin 2006.
Grudzień 1970 w dokumentach MSW, oprac. J. Eisler, Warszawa 2000.
 

 

 

16 grudnia 1980 roku w dziesiątą rocznicę protestów grudniowych w Gdańsku odsłonięto Pomnik Poległych Stoczniowców. Postulat budowy monumentu wysunięto już w 1971 roku, ale jego wzniesienie było możliwe dopiero po podpisaniu porozumień sierpniowych.

Więcej informacji:

Pomnik Poległych Stoczniowców. (fot. M. Foks)

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2 – 7, Warszawa 2010.
Szczecin. Grudzień ‘70 – Styczeń ‘71. Materiały edukacyjne, red. M. Machałek i K. Rembacka, Szczecin 2007.
Jerzy Eisler, Izabella Greczanik-Filipp, Wiesława Kwiatkowska, Janusz Marszalec, To nie na darmo... Grudzień ’70 w Gdańsku i Gdyni, Pelplin 2006.
Grudzień 1970 w dokumentach MSW, oprac. J. Eisler, Warszawa 2000.
 

 

 

16 grudnia 1981 roku podczas brutalnej akcji pacyfikacyjnej w KWK „Wujek” w Katowicach, pluton specjalny ZOMO otworzył ogień do górników. 7 osób zginęło na miejscu, a 21 zostało rannych.

Zginęli:

Józef Czekalski
Józef Giza
Ryszard Gzik
Bogusław Kopczak
Andrzej Pełka
Zbigniew Wilk
Zenon Zając

W następnych dniach zmarli w szpitalu Joachim Gnida i Jan Stawisiński.

Więcej informacji:

Idą pancry na Wujek, Warszawa 2006.

Liczba wejść: 43455, od Data publikacji 11.12.2019
do góry