Kalendarium

28 maja 1981 roku zmarł kardynał Stefan Wyszyński, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski, prymas Polski, internowany przez władze PRL w latach 1953–1956,

inicjator listu biskupów polskich do biskupów niemieckich w 1965 roku, obrońca niezależności Kościoła katolickiego, po śmierci nazwany Prymasem Tysiąclecia. Kawaler Orderu Orła Białego (pośmiertnie).

Więcej informacji:

   
   
Teki Edukacyjne IPN, Prymas Tysiąclecia – kardynał Stefan Wyszyński, Warszawa 2003
J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004
M.P. Romaniuk, Prymas Tysiąclecia w pamięci Polaków 1981–2011, Warszawa 2011
Niezłomni ludzie Kościoła – sylwetki, red. J. Żaryn, Kraków 2011
W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red. ks. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2008
Kościół i Prymas Stefan Wyszyński 1956–1966, red. A. Dziurok, W. J. Wysocki, Katowice–Kraków 2008
Operacja: zniszczyć Kościół, red. F. Musiał, J. Szarek, Kraków 2007
Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, red. R. Terlecki, ks. J. Szczepaniak, Kraków 2007

 

 

28 maja 1983 roku Zdzisław Najder, dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa za współpracę z wywiadem amerykańskim został zaocznie skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na karę śmierci, a następnie pozbawiony obywatelstwa polskiego. Wyrok uchylono w 1989 roku.

Więcej informacji:

P. Machcewicz, „Monachijska menażeria”. Walka z Radiem Wolna Europa 1950–1989, Warszawa 2007

 

 • Kazanie Świętokrzyskie prymasa Stefana Wyszyńskiego, 20 stycznia 1974 r.

 • Kazanie Świętokrzyskie prymasa Stefana Wyszyńskiego, 20 stycznia 1974 r. (1)
  Kazanie Świętokrzyskie prymasa Stefana Wyszyńskiego, 20 stycznia 1974 r. (1)
 • Kazanie Świętokrzyskie prymasa Stefana Wyszyńskiego, 20 stycznia 1974 r. (2)
  Kazanie Świętokrzyskie prymasa Stefana Wyszyńskiego, 20 stycznia 1974 r. (2)
 • Kazanie Świętokrzyskie prymasa Stefana Wyszyńskiego, 20 stycznia 1974 r. (3)
  Kazanie Świętokrzyskie prymasa Stefana Wyszyńskiego, 20 stycznia 1974 r. (3)
 • Kazanie Świętokrzyskie prymasa Stefana Wyszyńskiego, 20 stycznia 1974 r. (4)
  Kazanie Świętokrzyskie prymasa Stefana Wyszyńskiego, 20 stycznia 1974 r. (4)
 • Kazanie Świętokrzyskie prymasa Stefana Wyszyńskiego, 20 stycznia 1974 r. (5)
  Kazanie Świętokrzyskie prymasa Stefana Wyszyńskiego, 20 stycznia 1974 r. (5)
 • Kazanie Świętokrzyskie prymasa Stefana Wyszyńskiego, 20 stycznia 1974 r. (6)
  Kazanie Świętokrzyskie prymasa Stefana Wyszyńskiego, 20 stycznia 1974 r. (6)
 • Kazanie Świętokrzyskie prymasa Stefana Wyszyńskiego, 20 stycznia 1974 r. (7)
  Kazanie Świętokrzyskie prymasa Stefana Wyszyńskiego, 20 stycznia 1974 r. (7)
 • Kazanie Świętokrzyskie prymasa Stefana Wyszyńskiego, 20 stycznia 1974 r. (8)
  Kazanie Świętokrzyskie prymasa Stefana Wyszyńskiego, 20 stycznia 1974 r. (8)
Liczba wejść: 43756, od Data publikacji 23.05.2019