Kalendarium

19 czerwca 1943 roku Niemcy rozstrzelali ostatnich 500 mieszkańców getta żydowskiego w Zbarażu. Utworzone pół roku wcześniej getto liczyło 1,5 tys. mieszkańców.

Większość z nich została rozstrzelana w kwietniu.

Więcej informacji:

Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008
Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004

 

 

19 czerwca 1943 roku w wyniku brutalnego śledztwa zmarł Jan Piekałkiewicz, działacz ruchu ludowego, od 5 sierpnia 1942 roku Delegat Rządu na Kraj. 19 lutego 1943 roku został on aresztowany i osadzony w więzieniu na Pawiaku.

Więcej informacji:

S. Korboński, W imieniu Rzeczypospolitej..., Warszawa 2009
Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. T. Szarota, W. Materski, Warszawa 2009
W. Grabowski, Polska Tajna Administracja Cywilna 1940–1945, Warszawa 2003

Liczba wejść: 42300, od Data publikacji 14.06.2019