Kalendarium

22 czerwca 1897 roku w Jaśle urodził się Henryk Dobrzański, ps. "Hubal", major Wojska Polskiego, legionista, uczestnik m. in. wojny polsko-bolszewickiej, sportowiec, dowódca Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego, Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Więcej informacji:

   
 

 

 

 

22 czerwca 1941 roku wybuchła wojna niemiecko-sowiecka. Wojska III Rzeszy rozpoczęły operację "Barbarossa", zajmując m.in. wschodnie tereny II Rzeczypospolitej, okupowane przez Sowietów od 17 września 1939 roku.

Więcej informacji:

   

 

 

 

22 czerwca 1989 roku zmarła Halina Mikołajska, aktorka, działaczka opozycyjna, członkini Komitetu Obrony Robotników. Wielokrotnie nękana przez Służbę Bezpieczeństwa, nie mogła występować w teatrze. Internowana w stanie wojennym.

Więcej informacji:

J. J. Lipski, KOR – Komitet Obrony Robotników. Komitet Samoobrony Społecznej, wstęp A. Friszke, oprac. przypisów G. Waligóra, J. T. Lipski, Warszawa 2006

Liczba wejść: 47093, od Data publikacji 18.06.2019