Kalendarium

27 czerwca 1941 roku niemieckie bataliony policyjne spaliły synagogę w Białymstoku wraz z uwięzionymi w niej Żydami. 26 lipca Niemcy utworzyli w tym mieście getto dla ponad 40 tys. Żydów, które istniało do sierpnia 1943 roku.

Więcej informacji:

 

Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005
E. Rogalewska, Getto białostockie. Doświadczenie Zagłady – świadectwa literatury i życia, Białystok 2008
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008
Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004

Liczba wejść: 43250, od Data publikacji 22.06.2019