Kalendarium

28 czerwca 1945 roku powstał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej – wymuszony przez ustalenia jałtańskie i Stalina koalicyjny rząd komunistów i reprezentantów Rządu RP na uchodźstwie. Premierem został Edward Osóbka-Morawski.

Więcej informacji:

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011

 

 

28 czerwca 1956 roku wybuchł w Poznaniu pierwszy w PRL strajk generalny. Przerodził się on w demonstracje uliczne, które zostały krwawo stłumione przez oddziały wojska i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zginęło kilkadziesiąt osób.

Więcej informacji:

   

  

Poznański Czerwiec 56. Uwarunkowania – przebieg – konsekwencje, red. K. Białecki, S. Jankowiak, Poznań 2007.
Poznański Czerwiec 1956, red. S. Jankowiak, A. Rogulska, Warszawa 2002

 

 

28 czerwca 1981 roku, w 25 rocznicę Poznańskiego Czerwca '56 uroczyście odsłonięto w Poznaniu Pomnik Ofiar Czerwca 1956, od 2006 roku noszący napis: O BOGA ZA WOLNOŚĆ, PRAWO I CHLEB CZERWIEC 1956.

Więcej informacji:


www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
Poznański Czerwiec 56. Uwarunkowania – przebieg – konsekwencje, red. K. Białecki, S. Jankowiak, Poznań 2007
Poznański Czerwiec 1956, red. S. Jankowiak, A. Rogulska, Warszawa 2002

 

 

 • Nominacja Stanisława Mikołajczyka na ministra w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej, 28 czerwca 1945 r.
  Nominacja Stanisława Mikołajczyka na ministra w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej, 28 czerwca 1945 r.
 • Pochód na ul. Święty Marcin w Poznaniu, na czele pochodu grupa uczniów, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
  Pochód na ul. Święty Marcin w Poznaniu, na czele pochodu grupa uczniów, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
 • Demonstranci na ul. Święty Marcin w Poznaniu, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
  Demonstranci na ul. Święty Marcin w Poznaniu, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
 • Demonstranci na ulicach Poznania, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
  Demonstranci na ulicach Poznania, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
 • Demonstranci na ulicach Poznania, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
  Demonstranci na ulicach Poznania, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
 • Demonstranci na ulicach Poznania, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
  Demonstranci na ulicach Poznania, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
 • Tłumy demonstrantów na ul. Święty Marcin, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
  Tłumy demonstrantów na ul. Święty Marcin, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
 • Demonstranci na ulicach Poznania, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
  Demonstranci na ulicach Poznania, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
 • Demonstranci na ulicach Poznania, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
  Demonstranci na ulicach Poznania, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
 • Demonstranci na ulicach Poznania, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
  Demonstranci na ulicach Poznania, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
 • Demonstranci na ulicach Poznania, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
  Demonstranci na ulicach Poznania, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
 • Demonstranci na ulicach Poznania, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
  Demonstranci na ulicach Poznania, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
 • Tłumy demonstrantów na ul. Święty Marcin, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
  Tłumy demonstrantów na ul. Święty Marcin, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
 • Tłumy demonstrantów na ul. Święty Marcin, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
  Tłumy demonstrantów na ul. Święty Marcin, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
 • Tłumy demonstrantów na ul. Święty Marcin, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
  Tłumy demonstrantów na ul. Święty Marcin, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
 • Tłumy demonstrantów na ul. Święty Marcin, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
  Tłumy demonstrantów na ul. Święty Marcin, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
 • Tłumy demonstrantów na ul. Święty Marcin, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
  Tłumy demonstrantów na ul. Święty Marcin, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
 • Tłumy demonstrantów na ul. Święty Marcin, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
  Tłumy demonstrantów na ul. Święty Marcin, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
 • Tłumy demonstrantów na ul. Święty Marcin, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
  Tłumy demonstrantów na ul. Święty Marcin, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
 • Tłumy demonstrantów na ul. Święty Marcin, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
  Tłumy demonstrantów na ul. Święty Marcin, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
 • Tłumy demonstrantów na ul. Święty Marcin, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
  Tłumy demonstrantów na ul. Święty Marcin, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
 • Tłumy demonstrantów na ul. Święty Marcin, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
  Tłumy demonstrantów na ul. Święty Marcin, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
 • Tłumy demonstrantów na ul. Święty Marcin, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
  Tłumy demonstrantów na ul. Święty Marcin, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
 • Grupa demonstrantów stojących na czołgu, ul. Dąbrowskiego, Poznań 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
  Grupa demonstrantów stojących na czołgu, ul. Dąbrowskiego, Poznań 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
 • Czołgi na opustoszałej ul. Święty Marcin, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
  Czołgi na opustoszałej ul. Święty Marcin, 28 czerwca 1956 r. (fot. AIPN)
 • Szkic sytuacyjny wokół budynku Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu. Zaznaczono miejsca skąd ostrzeliwano siedzibę WUBP. Lipiec 1956 r. (fot. AIPN)
  Szkic sytuacyjny wokół budynku Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu. Zaznaczono miejsca skąd ostrzeliwano siedzibę WUBP. Lipiec 1956 r. (fot. AIPN)
 • Budynek WUBP w Poznaniu przy ul Kochanowskiego po walkach z demonstrantami. Lipiec 1956 r. (fot. AIPN)
  Budynek WUBP w Poznaniu przy ul Kochanowskiego po walkach z demonstrantami. Lipiec 1956 r. (fot. AIPN)
Liczba wejść: 45509, od Data publikacji 23.06.2019