Kalendarium

2 lipca 1947 roku Sejm uchwalił ustawę o powołaniu Rady Ochrony Pomników Męczeństwa, która miała być organem opiniodawczym i doradczym w zakresie upamiętnienia martyrologii narodowej.

Tego dnia w Oświęcimiu i na Majdanku formalnie utworzono muzea państwowe, obejmujące część terenów byłych niemieckich obozów koncentracyjnych KL Auschwitz (Auschwitz I i Auschwitz II - Birkenau) oraz KL Lublin.

Więcej informacji:

Ustawa z dnia 2 lipca 1947 r. o utworzeniu Rady Ochrony Pomników Męczeństwa (Dz.U. 1947 nr 52 poz. 264)

Ustawa z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów w Oświęcimiu (Dz.U. 1947 nr 52 poz. 265).

Ustawa z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów na Majdanku (Dz.U. 1947 nr 52 poz. 266).

 

Liczba wejść: 46174, od Data publikacji 27.06.2019