Kalendarium

13 lipca 1944 roku w ramach operacji „Ostra Brama” oddziały AK pod dowództwem ppłk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” wspólnie z Armią Czerwoną wyzwoliły Wilno z rąk Niemców.

  • Podpułkownik Aleksander Krzyżanowski "Wilk" w trakcie inspekcji oddziałów, Wileńszczyzna, 1944 r. (AIPN)
    Podpułkownik Aleksander Krzyżanowski "Wilk" w trakcie inspekcji oddziałów, Wileńszczyzna, 1944 r. (AIPN)
  • Eskorta z Oddziału Rozpoznawczego Komenda Okręgu ppłk Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" w czasie rozmów z oficerami radzieckimi, 15 lipca 1944 r. (AIPN)
    Eskorta z Oddziału Rozpoznawczego Komenda Okręgu ppłk Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" w czasie rozmów z oficerami radzieckimi, 15 lipca 1944 r. (AIPN)
  • Podpułkownik Aleksander Krzyżanowski "Wilk" w trakcie inspekcji oddziałów, Wileńszczyzna, 1944 r. (AIPN)
    Podpułkownik Aleksander Krzyżanowski "Wilk" w trakcie inspekcji oddziałów, Wileńszczyzna, 1944 r. (AIPN)

Po zakończeniu walk żołnierze ujawnionych oddziałów AK zostali rozbrojeni przez Sowietów, a oficerowie aresztowani i zesłani do łagrów.

Więcej informacji:

 

 

 

13 lipca 2000 roku zmarł Jan Karski (właśc. Kozielewski), prawnik i dyplomata, kurier i emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego, autor tzw. raportu Karskiego – pierwszego kompletnego i udokumentowanego świadectwa zbrodni niemieckich na Żydach. Sprawiedliwy wśród Narodów Świata i kawaler Orderu Orła Białego.

Więcej informacji:

   
 

Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004
Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005
Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. A. Żbikowski, Warszawa 2006
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008
S. Korboński, Polacy, Żydzi i holocaust, tłum. G. Waluga, Warszawa 2011

 


 

13 lipca 2008 roku w wypadku samochodowym zginął Bronisław Geremek, historyk, działacz opozycyjny w PRL, doradca NSZZ „Solidarność”, internowany w stanie wojennym, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, poseł na Sejm RP, minister spraw zagranicznych RP. Kawaler Orderu Orła Białego.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
R. Terlecki, „Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989, Warszawa 2010
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010

Liczba wejść: 47109, od Data publikacji 07.07.2019