Kalendarium

15 lipca 1943 roku Komenda Główna AK połączyła Kierownictwo Walki Konspiracyjnej i Kierownictwo Walki Cywilnej w Kierownictwo Walki Podziemnej,

którego zadaniem była koordynacja akcji podziemia (m.in. odbijania więźniów i zamachów na dygnitarzy niemieckich). Na czele KWP stanął dowódca AK, gen. Tadeusz Komorowski ps. „Bór”.

Więcej informacji:

 

 

15 lipca 1961 roku sejm przyjął ustawę o rozwoju systemu oświaty i wychowania, na mocy której władze komunistyczne usunęły lekcje religii ze szkół. Do 1990 roku zajęcia odbywały się w salkach parafialnych. Kościół miał obowiązek rejestrować wszystkie punkty katechetyczne w inspektoratach oświaty.

Więcej informacji:


 • DOKUMENTY Z ARCHIWUM IPN:

 • 1. Zarządzenie Delegata Rządu na Kraj Jana Stanisława Jankowskiego o powołaniu Kierownictwa Walki Podziemnej, 1943 r.

 • Zarządzenie Delegata Rządu na Kraj Jana Stanisława Jankowskiego o powołaniu Kierownictwa Walki Podziemnej, 1943 r. (s. 1)
  Zarządzenie Delegata Rządu na Kraj Jana Stanisława Jankowskiego o powołaniu Kierownictwa Walki Podziemnej, 1943 r. (s. 1)
 • Zarządzenie Delegata Rządu na Kraj Jana Stanisława Jankowskiego o powołaniu Kierownictwa Walki Podziemnej, 1943 r. (s. 2)
  Zarządzenie Delegata Rządu na Kraj Jana Stanisława Jankowskiego o powołaniu Kierownictwa Walki Podziemnej, 1943 r. (s. 2)
 • 2. Ulotka Podziemia o powołaniu Kierownictwa Walki Podziemnej, 1943 r.

 • Ulotka Podziemia o powołaniu Kierownictwa Walki Podziemnej, 1943 r.
  Ulotka Podziemia o powołaniu Kierownictwa Walki Podziemnej, 1943 r.
 • 3. Instrukcja Komendanta Głównego AK Tadeusza Bora-Komorowskiego dotycząca działań Kierownictwa Walki Podziemnej.

 • Instrukcja Komendanta Głównego AK Tadeusza Bora-Komorowskiego dotycząca działań Kierownictwa Walki Podziemnej.
  Instrukcja Komendanta Głównego AK Tadeusza Bora-Komorowskiego dotycząca działań Kierownictwa Walki Podziemnej.
 • 4. Instrukcja szefa KWP Obwód Puławy, Aleksandra Kierka, dla oddziałów leśnych i sabotażowo-dywersyjnych.

 • Instrukcja szefa KWP Obwód Puławy, Aleksandra Kierka, dla oddziałów leśnych i sabotażowo-dywersyjnych (s. 1)
  Instrukcja szefa KWP Obwód Puławy, Aleksandra Kierka, dla oddziałów leśnych i sabotażowo-dywersyjnych (s. 1)
 • Instrukcja szefa KWP Obwód Puławy, Aleksandra Kierka, dla oddziałów leśnych i sabotażowo-dywersyjnych (s. 2)
  Instrukcja szefa KWP Obwód Puławy, Aleksandra Kierka, dla oddziałów leśnych i sabotażowo-dywersyjnych (s. 2)
Liczba wejść: 43230, od Data publikacji 10.07.2019