Kalendarium

16 lipca 1942 roku Niemcy utworzyli w Przemyślu tzw. drugie getto. Do czasu jego ostatecznej likwidacji we wrześniu 1943 roku przewinęło się przez nie ok. 18-20 tys. polskich Żydów.

Mieszkańcy getta trafili w większości do niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu lub do KL Auschwitz. Pierwsze getto w Przemyślu istniało do 3 czerwca 1942 roku.

Więcej informacji:

Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004
Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008

Liczba wejść: 51835, od Data publikacji 11.07.2019