Kalendarium

17 lipca 1943 roku gen. Tadeusz Komorowski „Bór” został formalnie komendantem głównym Armii Krajowej. Zastąpił na tym stanowisku aresztowanego przez gestapo pod koniec czerwca gen. Stefana Roweckiego „Grota”.

Rok później gen. Komorowski „Bór” podjął decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego.

Więcej informacji:

 

 

17 lipca 1944 roku po wyzwoleniu Wilna z rąk Niemców w ramach operacji „Ostra Brama” oficerowie ujawnionych oddziałów AK na czele z dowódcą płk. Aleksandrem Krzyżanowskim „Wilkiem” zostali aresztowani przez funkcjonariuszy NKWD i zesłani do łagrów. W czasie akcji „Burza” na Wileńszczyźnie Sowieci internowali łącznie ok. 5 tys. żołnierzy.

Więcej informacji:

 

 


17 lipca 1945 roku w Poczdamie rozpoczęła się konferencja z udziałem przywódców USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR. „Wielka trójka” miała zadecydować m.in. o losie pokonanych Niemiec i uporządkowaniu świata po II wojnie światowej. Ustalono też polską granicę zachodnią i północną.

Więcej informacji:

P. Sasanka, S. Stępień, Zimna wojna. Krótka historia podzielonego świata, Warszawa 2012.

 


 

17 lipca 1986 roku uchwalono ostatnią w PRL amnestię dla więźniów politycznych. Wyłączono z niej skazanych za szpiegostwo, zdradę stanu i próbę obalenia ustroju. Do 15 września więzienia i areszty opuściło 225 działaczy opozycyjnych. Na wolność wyszli m.in. Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Leszek Moczulski i Władysław Frasyniuk.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989, wstęp, wybór i oprac. J. Olaszek, Warszawa 2010
R. Terlecki, „Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989, Warszawa 2010
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010

 

 

 • DOKUMENTY DOTYCZĄCE GEN. TADEUSZA BORA-KOMOROWSKIEGO Z ARCHIWUM IPN:

 • Notatka informacyjna UB dotycząca Tadeusza Bora Komorowskiego, 6 czerwca 1952 r., s. 1 (AIPN)
  Notatka informacyjna UB dotycząca Tadeusza Bora Komorowskiego, 6 czerwca 1952 r., s. 1 (AIPN)
 • Notatka informacyjna UB dotycząca Tadeusza Bora Komorowskiego, 6 czerwca 1952 r., s. 2 (AIPN)
  Notatka informacyjna UB dotycząca Tadeusza Bora Komorowskiego, 6 czerwca 1952 r., s. 2 (AIPN)
 • Informacja UB dotycząca działalności Tadeusza Bora-Komorowskiego w czasie II wojny światowej, s. 1 (AIPN).
  Informacja UB dotycząca działalności Tadeusza Bora-Komorowskiego w czasie II wojny światowej, s. 1 (AIPN).
 • Informacja UB dotycząca działalności Tadeusza Bora-Komorowskiego w czasie II wojny światowej, s. 2 (AIPN).
  Informacja UB dotycząca działalności Tadeusza Bora-Komorowskiego w czasie II wojny światowej, s. 2 (AIPN).
 • Informacja UB dotycząca działalności Tadeusza Bora-Komorowskiego w czasie II wojny światowej, s. 3 (AIPN).
  Informacja UB dotycząca działalności Tadeusza Bora-Komorowskiego w czasie II wojny światowej, s. 3 (AIPN).
 • Notatka dotycząca w Tadeusza Bora-Komorowskiego w sprawie ewidencyjno-obserwacyjnej krypt. „Leśniczy”, 16 sierpnia 1965 r., s. 1 (AIPN)
  Notatka dotycząca w Tadeusza Bora-Komorowskiego w sprawie ewidencyjno-obserwacyjnej krypt. „Leśniczy”, 16 sierpnia 1965 r., s. 1 (AIPN)
 • Notatka dotycząca w Tadeusza Bora-Komorowskiego w sprawie ewidencyjno-obserwacyjnej krypt. „Leśniczy”, 16 sierpnia 1965 r., s. 2 (AIPN)
  Notatka dotycząca w Tadeusza Bora-Komorowskiego w sprawie ewidencyjno-obserwacyjnej krypt. „Leśniczy”, 16 sierpnia 1965 r., s. 2 (AIPN)
 • Notatka dotycząca w Tadeusza Bora-Komorowskiego w sprawie ewidencyjno-obserwacyjnej krypt. „Leśniczy”, 16 sierpnia 1965 r., s. 3 (AIPN)
  Notatka dotycząca w Tadeusza Bora-Komorowskiego w sprawie ewidencyjno-obserwacyjnej krypt. „Leśniczy”, 16 sierpnia 1965 r., s. 3 (AIPN)
 • Notatka dotycząca w Tadeusza Bora-Komorowskiego w sprawie ewidencyjno-obserwacyjnej krypt. „Leśniczy”, 16 sierpnia 1965 r., s. 4 (AIPN)
  Notatka dotycząca w Tadeusza Bora-Komorowskiego w sprawie ewidencyjno-obserwacyjnej krypt. „Leśniczy”, 16 sierpnia 1965 r., s. 4 (AIPN)
 • Notatka końcowa do sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej krypt. „Leśniczy”, 30 stycznia 1967 r., s. 1 (AIPN)
  Notatka końcowa do sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej krypt. „Leśniczy”, 30 stycznia 1967 r., s. 1 (AIPN)
 • Notatka końcowa do sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej krypt. „Leśniczy”, 30 stycznia 1967 r., s. 2 (AIPN)
  Notatka końcowa do sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej krypt. „Leśniczy”, 30 stycznia 1967 r., s. 2 (AIPN)
 • Audycja specjalna RWE po śmierci Tadeusza Bora-Komorowskiego, Serwis Nasłuchu Polskiego Radia, 25 sierpnia 1966 r., s. 1 (AIPN)
  Audycja specjalna RWE po śmierci Tadeusza Bora-Komorowskiego, Serwis Nasłuchu Polskiego Radia, 25 sierpnia 1966 r., s. 1 (AIPN)
 • Audycja specjalna RWE po śmierci Tadeusza Bora-Komorowskiego, Serwis Nasłuchu Polskiego Radia, 25 sierpnia 1966 r., s. 2 (AIPN)
  Audycja specjalna RWE po śmierci Tadeusza Bora-Komorowskiego, Serwis Nasłuchu Polskiego Radia, 25 sierpnia 1966 r., s. 2 (AIPN)
 • Audycja specjalna RWE po śmierci Tadeusza Bora-Komorowskiego, Serwis Nasłuchu Polskiego Radia, 25 sierpnia 1966 r., s. 3 (AIPN)
  Audycja specjalna RWE po śmierci Tadeusza Bora-Komorowskiego, Serwis Nasłuchu Polskiego Radia, 25 sierpnia 1966 r., s. 3 (AIPN)
 • Audycja specjalna RWE po śmierci Tadeusza Bora-Komorowskiego, Serwis Nasłuchu Polskiego Radia, 25 sierpnia 1966 r., s. 4 (AIPN)
  Audycja specjalna RWE po śmierci Tadeusza Bora-Komorowskiego, Serwis Nasłuchu Polskiego Radia, 25 sierpnia 1966 r., s. 4 (AIPN)
Liczba wejść: 46632, od Data publikacji 12.07.2019