Nawigacja

Kalendarium

10 września 1939 roku skapitulowała załoga broniąca odcinka Wizna nad Narwią. Z powodu dużej dysproporcji sił (ok. 40 Niemców na 1 Polaka) bitwę określa się mianem „polskich Termopil”.

Dowódca, kpt. Władysław Raginis, popełnił samobójstwo.

Więcej informacji:

 

 

 

 

10 września 1980 roku w Warszawie obradował zjazd organizacyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty, pierwszej tego rodzaju organizacji pracowników naukowych. Wzięło w nim udział 286 delegatów.

Więcej informacji:

S. Krzyżanowska, W. Trębacz, Narodziny Solidarności. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 1980–1981. Materiały edukacyjne dla nauczyciela i ucznia – wszystkie poziomy kształcenia, Wrocław 2011

 

 

 

10 września 1944 roku w wyniku odniesionych ran w Powstaniu Warszawskim zmarł Józef Szczepański „Ziutek”, poeta, żołnierz batalionu „Parasol” AK. Autor m.in. tekstu do jednej z najsłynniejszych piosenek powstańczych Pałacyk Michla i wiersza Czerwona Zaraza.

Więcej informacji:

J. K. Zawodny, Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji, Warszawa 2005
Powstanie Warszawskie. Fakty i mity, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2006
 

 

 

10 września 1974 roku zmarł Melchior Wańkowicz, pisarz, publicysta, dziennikarz, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Autor m.in. Bitwy o Monte Cassino, najsłynniejszej relacji ze zdobycia Monte Cassino przez wojska II Korpusu Polskiego.

Więcej informacji:

K. Rokicki, Literaci. Relacje między literatami a władzami PRL w latach 1956–1970, Warszawa 2011
 

 

 

10 września 1991 roku zmarł Jan Józef Lipski, działacz opozycyjny, socjalista, krytyk literacki, jeden z założycieli Komitetu Obrony Robotników, członek zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Mazowsze. Kawaler Orderu Orła Białego (pośmiertnie).

Więcej informacji:

  

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
J. J. Lipski, KOR – Komitet Obrony Robotników, Komitet Samoobrony Społecznej, wstęp A. Friszke, oprac. przypisów G. Waligóra, J. T. Lipski, Warszawa 2006
P. Sasanka, Czerwiec 1976. Geneza – przebieg – konsekwencje, Warszawa 2006
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010
 

 • Z ARCHIWUM IPN

 • Wizna, wrzesień 1939:

 • Zapora przeciwczołgowa w Wiznie nad Narwią, 10 września 1939 r. (Archiwum IPN)
  Zapora przeciwczołgowa w Wiznie nad Narwią, 10 września 1939 r. (Archiwum IPN)
 • Zniszczony w czasie walk most na Narwi, Wizna, 10 września 1939 r. (Archiwum IPN)
  Zniszczony w czasie walk most na Narwi, Wizna, 10 września 1939 r. (Archiwum IPN)
 • Zapory przeciwpancerne przy wjeździe na zniszczony most na Narwi pod Wizną, 10 września 1939 r. (Archiwum IPN)
  Zapory przeciwpancerne przy wjeździe na zniszczony most na Narwi pod Wizną, 10 września 1939 r. (Archiwum IPN)
 • Informacja dzienna MSW dotycząca zjazdu organizacyjnego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty, 11 września 1980 r. (Archiwum IPN)

 • Informacja dzienna MSW dotycząca zjazdu organizacyjnego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty, 11 września 1980 r. (s. 1)
  Informacja dzienna MSW dotycząca zjazdu organizacyjnego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty, 11 września 1980 r. (s. 1)
 • Informacja dzienna MSW dotycząca zjazdu organizacyjnego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty, 11 września 1980 r. (s. 2)
  Informacja dzienna MSW dotycząca zjazdu organizacyjnego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty, 11 września 1980 r. (s. 2)
 • Informacja dzienna MSW dotycząca zjazdu organizacyjnego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty, 11 września 1980 r. (s. 3)
  Informacja dzienna MSW dotycząca zjazdu organizacyjnego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty, 11 września 1980 r. (s. 3)
 • Informacja dzienna MSW dotycząca zjazdu organizacyjnego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty, 11 września 1980 r. (s. 4)
  Informacja dzienna MSW dotycząca zjazdu organizacyjnego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty, 11 września 1980 r. (s. 4)
 • Informacja dzienna MSW dotycząca zjazdu organizacyjnego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty, 11 września 1980 r. (s. 5)
  Informacja dzienna MSW dotycząca zjazdu organizacyjnego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty, 11 września 1980 r. (s. 5)
Liczba wejść: 43704, od Data publikacji 05.09.2019
do góry