Nawigacja

Kalendarium

11 września 1943 roku Niemcy zlikwidowali getto w Przemyślu.

 • Porozumienie katowickie, 11 września 1980 r. (s. 1) [AIPN]
  Porozumienie katowickie, 11 września 1980 r. (s. 1) [AIPN]
 • Porozumienie katowickie, 11 września 1980 r. (s. 2) [AIPN]
  Porozumienie katowickie, 11 września 1980 r. (s. 2) [AIPN]
 • Porozumienie katowickie, 11 września 1980 r. (s. 3) [AIPN]
  Porozumienie katowickie, 11 września 1980 r. (s. 3) [AIPN]
 • Porozumienie katowickie, 11 września 1980 r. (s. 4) [AIPN]
  Porozumienie katowickie, 11 września 1980 r. (s. 4) [AIPN]

Więcej informacji:

Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004
Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008
 

 

 

11 września 1980 roku w Hucie Katowice podpisano ostatnie z czterech porozumień sierpniowych. Zakończyły one strajki w sierpniu 1980 roku, największe wystąpienia w historii PRL. Porozumienia umożliwiły tworzenie Wolnych Związków Zawodowych.

Więcej informacji:

S. Krzyżanowska, W. Trębacz, Narodziny Solidarności. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 1980–1981. Materiały edukacyjne dla nauczyciela i ucznia – wszystkie poziomy kształcenia, Wrocław 2011

 

 

 

11 września 1986 roku władze uwolniły 225 działaczy opozycyjnych (poza skazanymi za przestępstwa kryminalne, np. szpiegostwo czy próbę obalenia ustroju). Amnestia została ogłoszona na fali odwilży po objęciu władzy na Kremlu przez Michaiła Gorbaczowa w 1985 roku.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989, wstęp, wybór, oprac. J. Olaszek, Warszawa 2010
R. Terlecki, „Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989, Warszawa 2010
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010
 

 

 

11 września 1988 roku w Gdańsku w kościele św. Brygidy po raz czwarty spotkali się intelektualiści i działacze związkowi z przedstawicielami Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”. Lech Wałęsa otrzymał wówczas poparcie dla podjęcia dialogu z władzą.

Więcej informacji:

Liczba wejść: 42160, od Data publikacji 06.09.2019
do góry