Kalendarium

12 września 1939 roku na spotkaniu w Abbeville premierzy Wielkiej Brytanii i Francji postanowili, że nie podejmą działań militarnych na Zachodzie.

  • Gen. Władysław Sikorski podczas inspekcji Armii Polskiej na Wschodzie, Irak, czerwiec 1943 r.
    Gen. Władysław Sikorski podczas inspekcji Armii Polskiej na Wschodzie, Irak, czerwiec 1943 r.
  • Gen. Władysław Sikorski podczas inspekcji Armii Polskiej na Wschodzie, Irak, czerwiec 1943 r.
    Gen. Władysław Sikorski podczas inspekcji Armii Polskiej na Wschodzie, Irak, czerwiec 1943 r.

Rząd RP nie został o tym poinformowany, a decyzja ta skłoniła wahającego się Stalina do agresji na Polskę 17 września.

Więcej informacji:

 

 

 

 

12 września 1942 roku z rozkazu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, gen. Władysława Sikorskiego utworzono Armię Polską na Wschodzie. Liczyła ona 62 082 żołnierzy. Na jej czele stanął gen. Władysław Anders.

Więcej informacji:

Generał Anders. Życie i chwała, oprac., red. M. Hemar, Londyn–Warszawa 2007
 

 

 

12 września 1945 roku Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej wypowiedział konkordat zawarty między II RP a Stolicą Apostolską w 1925 roku. Oficjalnym powodem tej decyzji było naruszenie postanowień umowy przez Watykan po wybuchu II wojny światowej.

Więcej informacji:

J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004
Operacja: zniszczyć Kościół, red. F. Musiał, J. Szarek, Kraków 2007
Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, red. R. Terlecki, ks. J. Szczepaniak, Kraków 2007
 

 

 

12 września 1980 roku Związek Nauczycielstwa Polskiego ogłosił niezależność i wystąpił ze Zrzeszenia Pracowniczych Związków Zawodowych. Tworzenie Wolnych Związków Zawodowych było możliwe dzięki porozumieniom zawartym w sierpniu 1980 roku.

Więcej informacji:

 

 

 

12 września 1989 roku sejm zatwierdził skład gabinetu Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera w powojennej Polsce. Powołanie rządu Mazowieckiego zapoczątkowało proces przekształcenia PRL w demokratyczne i suwerenne państwo.

Więcej informacji:

   

 

 

 

12 września 1968 roku zmarł Ryszard Siwiec, żołnierz AK, filozof, księgowy, który kilka dni wcześniej dokonał samospalenia na Stadionie Dziesięciolecia. Samobójczy akt był protestem przeciwko agresji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację.

Więcej informacji:

   

Liczba wejść: 41498, od Data publikacji 07.09.2019