Kalendarium

17 września 1939 roku, realizując ustalenia tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow, Armia Czerwona zaatakowała Polskę. ZSRR złamał tym samym postanowienia układu o nieagresji.

Brytyjski dziennik „The Times” określił sowiecki atak jako „cios w plecy”.

Więcej informacji:

   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

17 września 1939 roku prezydent RP Ignacy Mościcki, Naczelny Wódz marsz. Edward Śmigły-Rydz i członkowie rządu RP opuścili terytorium Polski. Mimo wcześniejszych umów z władzami Rumunii po przekroczeniu granicy rumuńskiej zostali internowani.

Więcej informacji:

 

 

 

17 września 1980 roku powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Na jego czele stanął Lech Wałęsa. Utworzenie związku było rezultatem porozumień sierpniowych, które zakończyły ogólnopolskie strajki w sierpniu 1980 roku.

Więcej informacji:

M. Kruk, K. Pokwicka, K. Lisiecki, Gdański Sierpień '80, Gdańsk 2010
S. Krzyżanowska, W. Trębacz, Narodziny Solidarności. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 1980–1981. Materiały edukacyjne dla nauczyciela i ucznia – wszystkie poziomy kształcenia, Wrocław 2011

 

 • Agresja sowiecka na Polskę, wrzesień 1939 r.

 • Polscy jeńcy w niewoli sowieckiej, 1939 r. (AIPN)
  Polscy jeńcy w niewoli sowieckiej, 1939 r. (AIPN)
 • Polscy jeńcy w niewoli sowieckiej, 1939 r. (AIPN)
  Polscy jeńcy w niewoli sowieckiej, 1939 r. (AIPN)
 • Czerwonoarmiści w rejonie Mołodeczna, 17 września 1939 r. (AIPN)
  Czerwonoarmiści w rejonie Mołodeczna, 17 września 1939 r. (AIPN)
 • Niszczenie słupów granicznych w rejonie Radoszkowicz, 17 września 1939 r. (AIPN)
  Niszczenie słupów granicznych w rejonie Radoszkowicz, 17 września 1939 r. (AIPN)
 • Żołnierze sowieccy niszczą polskie umocnienia graniczne, 17 września 1939 r. (AIPN)
  Żołnierze sowieccy niszczą polskie umocnienia graniczne, 17 września 1939 r. (AIPN)
 • Dowódca 6 Korpusu Kawalerii Armii Czerwonej Andriej Jeremienko rozmawia oficerami Wehrmachtu, 1939 r. (AIPN)
  Dowódca 6 Korpusu Kawalerii Armii Czerwonej Andriej Jeremienko rozmawia oficerami Wehrmachtu, 1939 r. (AIPN)
 • Dowódca 6 Korpusu Kawalerii Armii Czerwonej Andriej Jeremienko rozmawia oficerami Wehrmachtu, 1939 r. (AIPN)
  Dowódca 6 Korpusu Kawalerii Armii Czerwonej Andriej Jeremienko rozmawia oficerami Wehrmachtu, 1939 r. (AIPN)
 • Kawaleria sowiecka na terytorium Polski, 17 września 1939 r. (AIPN)
  Kawaleria sowiecka na terytorium Polski, 17 września 1939 r. (AIPN)
 • Radzieckie kolumny samochodowe w drodze do Polski, 17 września 1939 r. (AIPN)
  Radzieckie kolumny samochodowe w drodze do Polski, 17 września 1939 r. (AIPN)
 • Oddziały sowieckie w drodze na Grodno, wrzesień 1939 r. (AIPN)
  Oddziały sowieckie w drodze na Grodno, wrzesień 1939 r. (AIPN)
 • Wojska sowieckie na terytorium Polski, 17 września 1939 r. (AIPN)
  Wojska sowieckie na terytorium Polski, 17 września 1939 r. (AIPN)
 • Oddział Armii Czerwonej na terytorium Polski, 17 września 1939 r. (AIPN)
  Oddział Armii Czerwonej na terytorium Polski, 17 września 1939 r. (AIPN)
 • Informacja dzienna MSW dotycząca zebrania Międzyzakładowych Komitetów Założycielskich i Międzyzakładowych

 • Komitetów Robotniczych w Gdańsku, w czasie którego powołano NSZZ „Solidarność”, 18 września 1980 r.:

 • Informacja dzienna MSW dotycząca zebrania Międzyzakładowych Komitetów Założycielskich i Międzyzakładowych Komitetów Robotniczych w Gdańsku, w czasie którego powołano NSZZ „Solidarność”, 18 września 1980 r., s. 1 (AIPN)
  Informacja dzienna MSW dotycząca zebrania Międzyzakładowych Komitetów Założycielskich i Międzyzakładowych Komitetów Robotniczych w Gdańsku, w czasie którego powołano NSZZ „Solidarność”, 18 września 1980 r., s. 1 (AIPN)
 • Informacja dzienna MSW dotycząca zebrania Międzyzakładowych Komitetów Założycielskich i Międzyzakładowych Komitetów Robotniczych w Gdańsku, w czasie którego powołano NSZZ „Solidarność”, 18 września 1980 r., s. 2 (AIPN)
  Informacja dzienna MSW dotycząca zebrania Międzyzakładowych Komitetów Założycielskich i Międzyzakładowych Komitetów Robotniczych w Gdańsku, w czasie którego powołano NSZZ „Solidarność”, 18 września 1980 r., s. 2 (AIPN)
 • Informacja dzienna MSW dotycząca zebrania Międzyzakładowych Komitetów Założycielskich i Międzyzakładowych Komitetów Robotniczych w Gdańsku, w czasie którego powołano NSZZ „Solidarność”, 18 września 1980 r., s. 3 (AIPN)
  Informacja dzienna MSW dotycząca zebrania Międzyzakładowych Komitetów Założycielskich i Międzyzakładowych Komitetów Robotniczych w Gdańsku, w czasie którego powołano NSZZ „Solidarność”, 18 września 1980 r., s. 3 (AIPN)
 • Informacja dzienna MSW dotycząca zebrania Międzyzakładowych Komitetów Założycielskich i Międzyzakładowych Komitetów Robotniczych w Gdańsku, w czasie którego powołano NSZZ „Solidarność”, 18 września 1980 r., s. 4 (AIPN)
  Informacja dzienna MSW dotycząca zebrania Międzyzakładowych Komitetów Założycielskich i Międzyzakładowych Komitetów Robotniczych w Gdańsku, w czasie którego powołano NSZZ „Solidarność”, 18 września 1980 r., s. 4 (AIPN)
Liczba wejść: 41277, od Data publikacji 12.09.2019