Kalendarium

21 września 1944 roku 1. Samodzielna Brygada Spadochronowa pod dowództwem gen. Stanisława Sosabowskiego została zrzucona w rejonie holenderskiej miejscowości Driel.

Wzięła udział w największej operacji powietrznodesantowej II wojny światowej „Market-Garden”.

Więcej informacji:

   

 

 

21 września 1946 roku Krajowa Rada Narodowa ogłosiła Trzyletni Plan Odbudowy Gospodarczej. Jego oficjalnym założeniem było podniesienie stopy życiowej społeczeństwa polskiego powyżej poziomu przedwojennego, m.in. przez zwiększenie produkcji przemysłowej i rolnej.

Więcej informacji:

J. Kaliński, Gospodarka w PRL, Warszawa 2012
 

 

21 września 1980 roku utworzony został Komitet Założycielski Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników, jednego z trzech rolniczych związków zawodowych, które powstały na fali Sierpnia ’80 i weszły do ruchu Solidarności. 

Więcej informacji:


S. Krzyżanowska, W. Trębacz, Narodziny Solidarności. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 1980–1981. Materiały edukacyjne dla nauczyciela i ucznia – wszystkie poziomy kształcenia, Wrocław 2011

Liczba wejść: 40280, od Data publikacji 16.09.2019