Kalendarium

22 września 1939 roku Armia Czerwona zajęła Lwów. Oficerowie Wojska Polskiego broniący miasta, pomimo radzieckich obietnic zwolnienia i umożliwienia wyjazdu za granicę, zostali wzięci do niewoli, osadzeni w obozach jenieckich, a następnie zamordowani.

  • Biskup Czesław Kaczmarek (AIPN)
    Biskup Czesław Kaczmarek (AIPN)
  • Charakterystyka biskupa Czesława Kaczmarka sporządzona w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego (AIPN)
    Charakterystyka biskupa Czesława Kaczmarka sporządzona w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego (AIPN)

Więcej informacji:

 

 

 

22 września 1939 roku w Brześciu nad Bugiem odbyła się wspólna niemiecko-radziecka defilada. Zgodnie z postanowieniami paktu Ribbentrop-Mołotow Brześć zdobyty przez Wehrmacht został przekazany Armii Czerwonej. 

Więcej informacji:

 

 

 

22 września 1953 roku zakończył się pokazowy proces bpa Czesława Kaczmarka. Duchowny został skazany przez komunistyczny sąd na 12 lat więzienia pod fikcyjnymi zarzutami kolaboracji z Niemcami oraz „szpiegostwa na rzecz Watykanu i Waszyngtonu”.

Więcej informacji:

Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce 1944–1956, Warszawa 2000
G. Jakubowski, Sądownictwo powszechne w Polsce w latach 1944–1950, Warszawa 2002
J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004
K. Szwagrzyk, Prawnicy czasów bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944–1956, Kraków 2005
„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2005
Operacja: zniszczyć Kościół, red. F. Musiał, J. Szarek, Kraków 2007
Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, red. R. Terlecki, ks. J. Szczepaniak, Kraków 2007
W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red. ks. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2008
 

 

 

22 września 1989 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie ponownie zarejestrował Niezależne Zrzeszenie Studentów, organizację akademicką działającą legalnie przed stanem wojennym.

Więcej informacji:

   

Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980–1989. Obrazy, oprac. J. Dutka, M. Zakrzewski, teksty wprowadzające do rozdziałów J. Szarek, Kraków 2010

Liczba wejść: 42026, od Data publikacji 17.09.2019