Kalendarium

23 września 1939 roku do obozu koncentracyjnego Ravensbrück przybył pierwszy transport Polek.

Wśród osadzonych tam podczas II wojny światowej kobiet nasze rodaczki stanowiły największą grupę narodowościową i to głównie na nich w latach 1942–1944 przeprowadzano eksperymenty medyczne.

Więcej informacji:

   
   
   

   

 

 

23 września 1943 roku Niemcy rozpoczęli likwidację getta w Wilnie. Niezdolnych do pracy wywieziono do obozów zagłady w Sobiborze i na Majdanku, część rozstrzelano w Ponarach. Około 7 tys. Żydów przetransportowano do obozów pracy na Łotwie i w Estonii.

Więcej informacji:

Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005
Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008

 

 

23 września 1976 roku powstał Komitet Obrony Robotników, pierwsza po wojnie jawna struktura opozycyjna w Polsce. Jego celem było udzielanie pomocy robotnikom prześladowanym za udział w strajkach i demonstracjach Czerwca ’76.

Więcej informacji:

   

P. Sasanka, Czerwiec 1976. Geneza – przebieg – konsekwencje, Warszawa 2006
J. J. Lipski, KOR – Komitet Obrony Robotników, Komitet Samoobrony Społecznej, wstęp A. Friszke, oprac. przypisów G. Waligóra, J. T. Lipski, Warszawa 2006

 

 • Załącznik do Informacji dziennej MSW z 29 września 1981 dotyczący wystąpienia prof. Edwarda Lipińskiego

 • na I Krajowym Zjeździe Solidarności.

 • Załącznik do Informacji dziennej MSW z 29 września 1981 r. dotyczący wystąpienia prof. Edwarda Lipińskiego na I Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidarność” 28 września 1981 r., Archiwum IPN (s. 1)
  Załącznik do Informacji dziennej MSW z 29 września 1981 r. dotyczący wystąpienia prof. Edwarda Lipińskiego na I Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidarność” 28 września 1981 r., Archiwum IPN (s. 1)
 • Załącznik do Informacji dziennej MSW z 29 września 1981 r. dotyczący wystąpienia prof. Edwarda Lipińskiego na I Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidarność” 28 września 1981 r., Archiwum IPN (s. 2)
  Załącznik do Informacji dziennej MSW z 29 września 1981 r. dotyczący wystąpienia prof. Edwarda Lipińskiego na I Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidarność” 28 września 1981 r., Archiwum IPN (s. 2)
 • Załącznik do Informacji dziennej MSW z 29 września 1981 r. dotyczący wystąpienia prof. Edwarda Lipińskiego na I Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidarność” 28 września 1981 r., Archiwum IPN (s. 3)
  Załącznik do Informacji dziennej MSW z 29 września 1981 r. dotyczący wystąpienia prof. Edwarda Lipińskiego na I Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidarność” 28 września 1981 r., Archiwum IPN (s. 3)
 • Załącznik do Informacji dziennej MSW z 29 września 1981 r. dotyczący wystąpienia prof. Edwarda Lipińskiego na I Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidarność” 28 września 1981 r., Archiwum IPN (s. 4)
  Załącznik do Informacji dziennej MSW z 29 września 1981 r. dotyczący wystąpienia prof. Edwarda Lipińskiego na I Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidarność” 28 września 1981 r., Archiwum IPN (s. 4)
 • Załącznik do Informacji dziennej MSW z 29 września 1981 r. dotyczący wystąpienia prof. Edwarda Lipińskiego na I Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidarność” 28 września 1981 r., Archiwum IPN (s. 5)
  Załącznik do Informacji dziennej MSW z 29 września 1981 r. dotyczący wystąpienia prof. Edwarda Lipińskiego na I Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidarność” 28 września 1981 r., Archiwum IPN (s. 5)
 • Załącznik do Informacji dziennej MSW z 29 września 1981 r. dotyczący wystąpienia prof. Edwarda Lipińskiego na I Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidarność” 28 września 1981 r., Archiwum IPN (s. 6)
  Załącznik do Informacji dziennej MSW z 29 września 1981 r. dotyczący wystąpienia prof. Edwarda Lipińskiego na I Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidarność” 28 września 1981 r., Archiwum IPN (s. 6)
 • Laureaci konkursu „Nie liczby widzę, a twarze… Literacki obraz zbrodni totalitaryzmów” złożyli hołd ofiarom KL Ravensbrück.

 • Wrzesień 2014 r.

 • Laureaci konkursu „Nie liczby widzę, a twarze… Literacki obraz zbrodni totalitaryzmów” złożyli hołd ofiarom KL Ravensbrück podczas historycznego konwersatorium objazdowego do miejsc związanych ze zbrodniami totalitaryzmu na terenie Niemiec (wrzesień 2014)
  Laureaci konkursu „Nie liczby widzę, a twarze… Literacki obraz zbrodni totalitaryzmów” złożyli hołd ofiarom KL Ravensbrück podczas historycznego konwersatorium objazdowego do miejsc związanych ze zbrodniami totalitaryzmu na terenie Niemiec (wrzesień 2014)
 • (fot. M. Foks)
  (fot. M. Foks)
 • (fot. M. Foks)
  (fot. M. Foks)
Liczba wejść: 43008, od Data publikacji 18.09.2019