Kalendarium

24 września 1944 roku upadł Czerniaków, najzacieklej broniona część stolicy podczas Powstania Warszawskiego. Tego dnia oddziały niemieckie rozpoczęły szturm na Górny Mokotów,

jeden z trzech – obok północnego Żoliborza i Śródmieścia – pozostałych ośrodków oporu.

Więcej informacji:

J. K. Zawodny, Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji, Warszawa 2005
Powstanie Warszawskie. Fakty i mity, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2006

 

 

 

24 września 1980 roku w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie złożono wniosek o rejestrację Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Rejestracja związku była rezultatem porozumień sierpniowych.

Więcej informacji:


M. Kruk, K. Pokwicka, K. Lisiecki, Gdański Sierpień '80, Gdańsk 2010
S. Krzyżanowska, W. Trębacz, Narodziny Solidarności. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 1980–1981. Materiały edukacyjne dla nauczyciela i ucznia – wszystkie poziomy kształcenia, Wrocław 2011

Liczba wejść: 40047, od Data publikacji 19.09.2019